Tenaga pendidik dari lulusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (IAIN), Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Sastra (UNNES) dan 75% berbasis Pesantren
Kepala Sekolah : Moh. Miftahul Arief, S.Pd.I, PAI/IAIN
1. Annie Qodriyah, BA (Guru Kelas Ia) PAI/IAIN
2. Nurul Isna Latifah, S. Th.I (Guru Kelas Ib) TH/IAIN
3. Imro'atil Hasanah, S.Pd.I (Guru Kelas IIa) PAI/IAIN
4. Fitri Rosaifi, S.Pd.I (Guru Kelas IIb) Psi.Islam/IAIN
5. Ike Dwi Hastuti, S.Pd.(Guru Kelas IIIa) BK/UNNES
6. Nurul Mafrokhah, S.S (Guru Kelas IIIb) sastra inggris/Unipdu
7. Masruroh, S.Pd.I (Guru Kelas IVa) PAI/IAIN
8. Abdul Rohman, S.Pd.I (Guru Kelas IVb) PAI/IAIN
9. Sualim BA (Guru Kelas Va) PAI/IAIN
10. Miftahuddin,S.Pd.I (Guru Kelas Vb) PAI/IAIN
11. Nashori, S. Pd.I (Guru Kelas VIa) PAI/IAIN
12. Rif'an Ulil Huda, S. Pd.I (Guru Kelas VIb) PAI/IAIN
13. Heri Sunarso, S.Pd.I (Pramuka) Racana/B.Jawa/IKIP PGRI
14. Kaid Fitani S.Pd.I (Pramuka) Racana/PAI/IAIN
15. Lu'luil Maknun,S.Pd.I (Pramuka) Racana/PAI/IAIN
16. Mukidi (Melukis)
17. M. Ma'ruf (Qiroah)
18. Kholid Rosyidi (drumband)