Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Akhlaqiyah
Jalan Beringin Raya 23
Tambakaji Ngaliyan Semarang 50182
telp. 024-7615669
email: mi.akhlaqiyah@ymail.com
Peta Lokasi (via Google Map)