Kontak Kami

Madrasah Ibtidaiyah
Miftahul Akhlaqiyah
Jl. Beringin Raya 23  Tambakaji Ngaliyan Semarang 50185
T: 024-7615669
E: info@akhlaqiyah.sch.id